Новини

Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого)

Сряда, 16 Септември 2020 09:00

MOSW

РИОСВ - Благоевград обявява Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема "Време за природа"

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД

ОБЯВЯВА
Национален конкурс за създаване на графичен знак (лого)

Общи условия за участие:

Специфични изисквания за конкурса:

Графичен знак (лого)

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА!