Новини

Трети бюлетин по проект с референтен № 1890: „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“

Сряда, 16 Септември 2020 11:00

interreg    bio2care

Представяме Ви Трети бюлетин по проект с референтен № 1890: „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“ с акроним „BIO2CARE“ и сключен Договор за субсидия №B2.6d.08 от 20.10.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г.

С настоящото Ви уведомяваме, че развитието на проекта BIO2CARE може да бъде проследено и в социалните мрежи – Facebook, Instagram, Twitter, както и на официалния сайт на проекта – www.bio2care.eu.

Facebook (Bio2care): www.facebook.com/Bio2care-2287116031559364/

Instagram (name: Project BIO2CARE, nickname: project_bio2care): www.instagram.com/project_bio2care/

Twitter (BIO2CARE): twitter.com/bio2care

В сайта, както и в социалните мрежи, можете да намерите повече информация за целите на проекта, да прочетете продуктите на работата когато са готови, както и да разберете повече за събитията и как да участвате в тях.

 

С уважение,

РИОСВ - Благоевград

 

 

 

1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 ap10 ap