Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Четвъртък, 27 Април 2017 10:05

Пълният текст на Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо Изх. №1053(1)/13.04.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК