Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Вторник, 18 Юли 2017 17:24

Пълният текст на Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-29-ПР/2017 г.- ТУК