Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 09/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Четвъртък, 20 Юли 2017 16:35

Пълният текст на Решение № 09/19.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №2118(1)/05.07.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Мехмед Исмаил Юрук - ТУК