Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 8-1/03.10.2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Петък, 04 Октомври 2019 12:35

Издадено Пешение за оттегляне на Решение № 8/26.09.2019 г. и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-36-ПР/18.07.2019 г., адресирано до „ДЕС-М“ ЕООД- ТУК