Прекратени процедури

04-АПК/2020

Четвъртък, 27 Февруари 2020 15:50

РЕШЕНИЕ № 04-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на „Апартаментен хотел, магазин, спа– център, ресторант, кафе-сладкарница и басейн“ в имот с идентификатор 65334.300.3200 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „НИК-ПАЛАС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението