Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-93-ПР/2008 г.

Вторник, 28 Октомври 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 93 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Корекция на река Туфча”, местоположение Община Гоце Делчев, с. Брезница

От тук може да изтеглите пълния текст на решението