Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от НПКПMДСл

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

От провелия се конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Резултат от начина по чл.33

Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат Класиране

1.

Димитър Грозданов

19,00 т.

3 3,95 4 72,80 първо място
2 Емилия Милчева-Анкова 17,00 т. 3 3,42 4 64,68 второ място

 

Въз основа на проведения конкурс и на основание чл. 44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира успешно преминалите първи и втори етап на конкурсната процедура

1. Димитър Грозданов

2. Емилия милчева-Анкова

 

Председател на конкурсната комисия:
/п/
............................................
Р. И