Архив преценки ОС - 2013 г.

34-ОС-1/2013 г.

Понеделник, 18 Март 2013 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС-1/2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

тук може да изтеглите пълния текст на решението.