Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


IV. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


Административното обслужване на фидически и юридически лица се намира на входа на РИОСВ – Благоевград и работи на принципа на “Едно гише”.

Тук можете да получите информация за видовете услуги, които извършва нашата администрация, за необходимите документи, които се подават за услугите, за дължимите такси и срокове. В “Едно гише” се подават заявления за услуги по стандартни бланки, молби и други входящи документи, свързани с предлаганите административни услуги. Всички входящи преписки се завеждат по електронен път и стават част от електронния архив.

Всички останали входящи документи се внасят в „Деловодство” стая № 2 на РИОСВ - Благоевград. При неудовлетвореност от обслужването тук можете да подадете писмена жалба.

Подробна информация за предлаганите услуги ще може да намерите на информационните табла във фоайето на РИОСВ или от служителите в звеното за административно обслужване „Деловодство” и „Едно гише”. Разработени са готови образци – стандартни бланки, които се предоставят на клиентите при поискване на хартиен или магнитен носител. Принципа на обслужване “едно гише” осигурява едно място за достъп до услугите, извършвани от инспекцията, активно консултиране и насочване на потребителите.

За осъществяване на обратна връзка очакваме Вашите предложения относно подобряване на обслужването, което може да отразите в предоставените анкетни карти.

Телефоните са: Деловодство – (073) 81 80 80 ; ”Едно гише” – (073) 81 80 81; Каса - (073) 81 80 83; Факс: (073) 88 51 58

В Интернет – страницата на РИОСВ http://riosvbl.org е публикувана подробна информация за услугите, които предоставя администрацията - нормативна уредба, процедури, образци, такси.

На електронна пощенска кутия Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. можете да изразите мнението си, както и да направите предложение за подобряване на обслужването.

  • Работно време на администрацията

от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

  • Работно време на звеното за административно обслужване:

от 9:00 до до 17:30 часа

В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на “Едно гише” продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Агнеса Христова е нашия експерт обслужване „Едно гише”. Работното време на “Едно гише” с граждани и фирми е от 9:00 до 17:30 часа всеки ден.

Вяра Тодорова e служител „деловодство” и обслужва клиентите в деловодството в рамките на целия работен ден - от 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа.

  • БУЛСТАТ

БУЛСТАТ: 000024617

  • Банкови сметки

Заплащането може да стане на касата на РИОСВ-Благоевград на адрес Благоевград, ул.”Свобода” №1 , стая № 13. ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за плащане на дължимите такси или цени на услугите с платежна карта на ПОС терминално устройство

по банков път – IBAN сметка на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Благоевград IBAN: BG 90 SOMB 9130 3137 0187 01 , BIC код: SOMBBGSF при Банка: “Общинска банка” АД-ФЦ – гр. Благоевград.

  • Приемни дни 

Директор – Ангел Георгиев

Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 часа

Извършването на консултации с длъжностни лица – експерти в РИОСВ-Благоевград в отдел „Контрол на околната среда”, съгласно заповед № 69/03.06.2004 г. се извършва в приемно време , както следва:

Понеделник:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Сряда:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа
След обяд : 15:00 ч до 17:00 часа

Петък:

Сутрин: 10:00 ч. до 12:00 часа

  • Нашето седалище и адрес

2700 Благоевград, ул."Свобода" № 1, Регионална инспекция по околната среда и водите-Благоевград

  • Кореспонденция

факс: 073/88314058

зелен телефон : 073/885160

телефон за подаване сигнали за корупция : 073/831738

електроннна поща : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

интернет страница: http://riosvbl.org