Съдържание

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Лица, притежаващи разрешителни за оползотворяване на отпадъци

НИДЕКС

Разрешение № 01-ДО-197-01 от 19.10.2010 г.

БУЛСТАT 101152752
гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
ул. "Васил Левски" 2
Телефон: 07521/20 68
Факс: 07521/21 68

R03 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане

Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук

  

БЕСТ ПЛАСТИК ООД

Разрешение № 01-ДО-120-6/30.08.2011 г.

БУЛСТАТ 121008439

Гр. София, район “Студентски”, кв. “Витоша”, ул. “Симеоновско шосе” №51

Телефон 02/9625412

R03 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане

Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

Код 19 12 04 - Пластмаса и каучук

 

ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА АД

Разрешение № КР-00000130 от 2006 г.

БУЛСТАT 811191172
гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград
 

R04 - Рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

Код 15 01 04 - Метални опаковки

Код 19 12 02 - Черни метали

 

КООПЕРАЦИЯ "НИКОЛА УШЕВ"

Разрешение № 01-ДО-164-01 от 04.05.2011 г.

БУЛСТАT 101011036
с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград
Телефон: 07523/2106

R04 - Рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения

Код 19 12 02 - Черни метали