Процедури по АПК

Решение № 01-РД-542-0/10.03.2020 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 13 Март 2020 11:50

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „АГРО ОЙЛ ТРАНС" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението