Регистър на разрешителните

„СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД

Вторник, 15 Декември 2015 13:25
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение/Решение за отказ от изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД  

№01-ДО-284-0/ 09.12.2015 г.