Регистър на разрешителните

„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД

Четвъртък, 02 Февруари 2017 10:40
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение/Решение за отказ от изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„НИКИ И ДЖЕКИ“ ЕООД  

№ 01-ДО-287-0 от 01.02.2017 г.