Регистър на разрешителните

„ВЕДА МЕТАЛ“ ЕООД

Неделя, 07 Април 2013 23:00
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване

„ВЕДА МЕТАЛ“  ЕООД

 № 01-ДО-255-0/ 02.04.2013 г