Регистър на разрешителните

„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД” ООД

Вторник, 02 Януари 2018 15:34
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД” ООД  

 

 

№ 01-ДО-263-1 от 29.12.2017 г.