Регистър на разрешителните

ЕТ “Румен Гюльов”

Четвъртък, 09 Май 2013 23:00
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
ЕТ “Румен Гюльов”  

№ 01-ДО-267-0/ 30.04.2013 г.