Регистър на разрешителните

„НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД

Сряда, 03 Август 2016 00:00
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„НИКИ МЕТАЛ“  ЕООД  

 

 № 01-ДО-270-2/ 01.08.2016 г.