Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Статии

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ - Благоевград уведомява  всички титуляри  на  разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12  от същия закон, в срок до 31 март 2012 г. е необходимо да предоставят на Директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително. Към доклада е необходимо да се приложат  копия  от  протоколи от направени анализи, справки и др., които не са предоставени в РИОСВ Благоевград през изминалата година.

 

Примерен  формуляр  на доклада