Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Четвъртък, 24 Януари 2019 16:10

Възложител:“ПЛАНИНСКИ ПАРК – БЕЛИЦА“ ЕООД, ЕИК 200219896

Инвестиционно предложение: „Изграждане на атракционен парк с атракционни съоръжения в поземлен имот 03504.18.2, местност „Дедово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, Община Белица, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

 

Днес, 24.01.2019 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на атракционен парк с атракционни съоръжения в поземлен имот 03504.18.2, местност „Дедово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, Община Белица, област Благоевград“ с възложител “ПЛАНИНСКИ ПАРК – БЕЛИЦА“ ЕООД, ЕИК 200219896.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27417 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 25.01.2019 г. до 07.02.2019 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..