Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС (59)

Петък, 08 Февруари 2019 15:05

Възложител:"КИБОР 2013" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 в местността "Пради бука" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил"

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Днес, 08.02.2019 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за внесено уведомление за инвестиционно предложение "Селскостопански сгради за отглеждане на животни - изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445 в местността "Пради бука" по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил" с възложител "КИБОР 2013" ЕООД.

Уведомлението е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29076

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..