Архив Прекратени процедури

35-АПК/2020

Сряда, 23 Декември 2020 15:57

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 35-АПК/2020 г.

Прекратявам започналото административното производство за ИП „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 00134.6.79 и 00134.6.80, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението