Становища по екологична оценка

БД-01/2018 г.

Понеделник, 05 Март 2018 12:24

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Рила

Възложител: Община Рила с адрес на седалище област Кюстендил, Община Рила, гр. Рила, пл. “Възраждане“ № 1, Булстат 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението