Вътрешни правила

От ТУК може да изтеглите Вътрешните правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки в РИОСВ – Благоевград