Съдържание

Посетители

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2019 г.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2019 г.

 

Обект
Предмет на дейност

Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г Заключение
„Джи Ти Ай – Компютри“ ЕООД, гр. София
Цех за производство на пелети, с. Огняново, общ. Гърмен
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие – жилищни територии и зони
„Заимови“ ЕООД, с. Дъбница, общ. Гърмен
Цех за първична обработка на дървесина и цех за производство на пелети, с. Дъбница
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
“Корона ИМ“ ООД, гр. Белица
Цех за първична и вторична обработка на дървесина и инсталация за производство на пелети, гр. Белица
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие – жилищни територии и зони
„Еко 5 пелет“ ЕООД,
гр. Добринище
Цех за производство на пелети, гр. Добринище
Производствено-складова територия и зона 65 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Пирин пеллет“ ООД, гр. Разлог
Цех за производство на пелети, гр. Разлог
Производствено-складова територия и зона   Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
„Екогруптранс -2“ ООД,
гр. Гоце Делчев
Цех за производство на дървесен чипс и цех за производство на пелети,
с. Копривлен,
общ. Хаджидимово
Производствено-складова територия и зона 60 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Агро – Мел 2011“ЕООД,
гр. Симитли
Фуражен комплекс, гр. Симитли
Производствено-складова територия и зона 65 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони