Процедури по АПК

Решение № 01-РД-474-0/14.02.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 16 Февруари 2018 15:43

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ХИМТЕХ 2003“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението