Процедури по АПК

Решение № 01-РД-289-1/19.02.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Четвъртък, 22 Февруари 2018 16:05

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-289-0  от 21.07.2014 г. на „КАРТОПС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението