Процедури по АПК

Решение № 01-РД-478-0/14.03.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Неделя, 18 Март 2018 13:10

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „БАЛКАНСТРОЙ РАЗЛОГ “ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението