Процедури по АПК

Решение № 01-РД-196-8-0/15.07.2021 г. за отказ изменение и допълнение на регистрационен документ

Петък, 16 Юли 2021 15:34

Решение: Отказвам изменение и допълнение на регистрационен документ на ЕТ "Димитър Христов - НЕТИ"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението