Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Петък, 11 Март 2016 10:50

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-319-1  от 29.12.2015 г. на  „ХМЦ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението