Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ

Неделя, 29 Октомври 2017 14:39

Решение : № 01-РД-464-0/2017 г. за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЕКС.ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението