Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-324-1 от 20.11.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Петък, 24 Ноември 2017 11:05

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-324-0  от 02.12.2014 г. на "Пласт колект“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението