Архив Съобщения обявления

Решение изх. №3342(3)/02.11.2012

Сряда, 07 Ноември 2012 22:00

РЕШЕНИЕ: на основание чл. 78, ал. 10,т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със заявление №  3342 от 21.09.2012  г. отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „АЛБРЕК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението