Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г.

Четвъртък, 11 Декември 2014 14:10

Решение № 01-РД-266-2 от 08.12.2014 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-266-1 от 07.07.2014 г. на „ИВКОЛЕКТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението