Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УО-23-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ЮРО ДИЙЛ" ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-22-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „РУБИН 08" ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-21-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „РУБИН 08" ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-20-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „БГ ЕКО ПРОДЖЕКТ" ДЗЗД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ на "Тонипласт - 69" ЕООД

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-202-01  от 12.11.2013 г. на "Тонипласт" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ на "Беласица"АД

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-87-01  от 03.10.2013 г. на "Беласица" АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УО-19-РД/2013

Решение: отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „СТИЛ- М 1“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението