Регистър на разрешителните

„СКРИНО” ЕООД

Сряда, 27 Март 2019 16:42
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване

„СКРИНО” ЕООД

 

№ 01-ДО-261-5/ 22.03.2019 г.