Регистър на разрешителните

“МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД

Вторник, 18 Октомври 2016 16:40
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
“МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД  

№ 01-ДО-262-0 от 23.04.2013 г.

 

 

№ 01-ДО-262-1 от 10.10.2016 г.