Регистър на разрешителните

„ИВИЕМ-04“ЕООД

Вторник, 02 Юли 2019 15:10
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
„ИВИЕМ-04“ЕООД  

 

 № 01-ДО-266-1/ 01.07.2019 г.