Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Регламентират се задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на отпадъци и получателите на отпадъци

С промени в законодателството се регламентират задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на отпадъци и получателите на отпадъци

 С Държавен вестник брой 51 от 31.03.2020 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. С обнародваните промени в Наредба № 1 за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) 1013 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква информация, следва да изпращат до РИОСВ-Благоевград (когато отпадъците са с местоназначение, контролирано от инспекцията) по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , не по късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случай на превоз на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от ІІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, горепосочените лица освен Приложение VІІ следва да изпращат в РИОСВ и декларация по образец съгласно приложение № 51 от Наредба № 1, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Обръщаме внимание, че съгласно изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 и условията по съгласията издадени по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, дружествата следва да изпращат информация преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване. Посочената информация се съдържа в Приложение Б към Регламент (ЕО) № 1013/2006. Информацията се подава в МОСВ, както и в съответната РИОСВ, като за РИОСВ-Благоевград това следва да става на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Декларация по приложение № 51 към чл. 22, ал. 5 от Наредба№1 на български и английски език