Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 01-РД-427-2/24.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „С и П Текстил“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-300-0/08.02.2021 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам издаване на разрешение на „ЕВКЛИПС ИНВЕСТ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-249-2  от 10.02.2017 г. на "Ес ти Ес Медикал груп“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02-АПК/2019 г. за прекратяване на азминистративна процедура

Решение № УО-02-АПК/05.07.2019 г. за прекратяване на административна процедура по изменение и допълнение на Решение № 01-ДО-274-0/ 2013 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъците на "СТАК" ООД, с. Длангово, община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-224-2  от 05.08.2015 г. на „БЕРГОВИ РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-505-0/04.02.2019 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „Р. М. С. Трейд“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-УО-АПК-1/2019 г. за прекратяване процедурата по издаване на регистрационен документ

Решение: Прекратявам процедурата по издаване на регистрационен документ на "ПИРИН-ТЕКС" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението