Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-6-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-6-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, търговски обект, офиси и автомивка в поземлен имот с идентификатор 18366.67.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М.Б и А.Б

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-5-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-5-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрив на съществуващи сгради в поземлен имот с идентификатор 05606.33.96 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „БИОМИЛК-М“ ЕООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-4-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-4-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-04-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Технологичен план за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Симитли“ (ТП „ДГС Симитли“), землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС Симитли“

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-3-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-3-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-03-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 17405.184.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: "ЕЛЕНА-ЛЕС“ ЕООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-2-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-2-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-02-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 61813.654.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: "ПРО ИНВЕСТ-РАЗЛОГ“ ЕООД

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-1-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-1-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз за ремонт на автомобили в имот с идентификатор 20331.56.4, местност Чанъз-кавака по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: Г.Е.Б.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението