Съдържание

Посетители

В момента има 453  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №929/2017

Писмо изх. №3977(1)/29.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03294.98.2, местност „Обрако“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БИЕН“ ООД, ЕИК 121344984

Прочети още...

Съобщение №928/2017

Писмо изх. №3955(1)/29.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт на обществена хигиенна баня в имот №616051, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград”

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №927/2017

Писмо изх. №3991(1)/22.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, кафе и офис в поземлен имот с идентификатор 65334.122.15 по одобрени кадастрална кара и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ФИЛСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 101617183

Прочети още...

Съобщение №926/2017

Писмо изх. №3925(2)/20.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за културен отдих в поземлен имот № 000399, местност „Суракево“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИЗ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №925/2017

Писмо изх. №3923(1)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.804.100, местност „Бел път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: П. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №924/2017

Писмо изх. №3922(1)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.804.80, местност „Бел път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Й. И. С. И.

Прочети още...

Съобщение №923/2017

Писмо изх. №3910(1)/21.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложен “Изграждане на склад за съхранение и сортиране на плодове и зеленчуци, селскостопански машини и инвентар и жилищни нужди в УПИ I-167, кв. 6 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: И. Д. Г.

Прочети още...