Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) в срок до 31 март 2023 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2022 г.

Докладът следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Неизпълнението на задължение представлява административно нарушение, за което е предвидена имуществена санкция в размер от 150 лв. до 1000 лв., съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада

Започва кампанията „Чиста околна среда“ за 2023 г.

logo 2022

 

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност.

 

 

 

Прочети още...

Лаборатория „Мръдни си пръста“ привлече над 300 участници от Петрич в кампанията „Младежи за околна среда“

Mladeji za okolna sreda crv

 

В Петрич Фондация „ОПЪН СПЕЙС“ проведе инициативата си „Лаборатория „Мръдни си пръста“ с подкрепата РИОСВ – Благоевград като част от кампанията на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“.

 

 

 

 

 

Прочети още...

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

logoДвадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Прочети още...

Младежи генерираха идеи как със средствата на дигиталните технологии да се популяризира биоразнообразието в района на средното поречие на река Места

Mladeji za okolna sreda crv

Прочети още...