Съдържание

Посетители

В момента има 359  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

Становище по ЕО № БД-03-04/2023 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-03-04/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-03-04/2023 г. за Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Симитли

 

Възложител: Община Симитли с адрес гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, Булстат 000024987

Дата на издаване на решението: 20.12.2023 г.

Становище № БД-02-03/2023 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-03-04/2023 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-02-03/2023 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02-02/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-02-03/2023 г. за Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Гърмен

 

Възложител: Община Гърмен с адрес с. Гърмен, ул. “Първа“ № 35, Булстат 000024752

Дата на издаване на решението: 06.11.2023 г.

Становище № БД-02-03/2023 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Становище по ЕО № БД-02-03/2023 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-01-01/2023 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-01/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2023 г. за Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кресна

 

Възложител: Община Кресна с адрес гр. Кресна, ул. “Македония“ № 96, Булстат 000024720

Дата на издаване на решението: 20.07.2023 г.

Становище № БД-01-01/2023 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2023 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-02-02/2022 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02-02/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-02-02/2022 г. за Проект на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград

Възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов“ № 1, Булстат 000024948

Дата на издаване на решението: 24.11.2022 г.

Становище № БД-02-02/2022 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-02-02/2022 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-01-01/2022 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-01/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2022 г. за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Петрич

Възложител: Община Петрич с адрес гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ“ № 24, Булстат 000024916

Дата на издаване на решението: 31.01.2022 г.

Становище № БД-01-01/2022 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2022 г. е с характер „съгласува“.

Становището се намира в сектор "Превантивна дейност”- ст. № 10 на РИОСВ, гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Становище по ЕО № БД-01/2021 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Становище по екологична оценка № БД-01-01/2021 г. за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белица

Възложител: Община Белица с адрес гр. Белица, ул. “Георги Андрейчин“ № 15, Булстат 000024688

Дата на издаване на решението: 22.03.2021 г.

Становище № БД-01-01/2021 г. e издадено на основание чл. 84, ал. 1 и ал. 2, и чл. 88, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 10 и ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Становище по ЕО № БД-01-01/2021 г. е с характер „съгласува“.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02/2018 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02/2018 г.

 

СЪГЛАСУВАМ Проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Гоце Делчев

Възложител: Община Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна“ № 2, Булстат 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението