Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Ф. М.

Инвестиционно предложение: „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, кравеферма в поземлен имот с идентификатор 24267.18.63, местност Драклъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Сливница, с. Долна Градешница и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния газопровод за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Дрангово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Р.Д. и А. С.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлени мито с идентификатор 04279.28.120 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Разлог

Инвестиционно предложение: „Изграждане на атракционен парк за туризъм и отдих в поземлени имоти с идентификатори 61813.137.171, 61813.752.219, 61813.452.446, 61813.753.15 и 61813.753.16, местност Голак по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СНАП КАР“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект в поземлен имот с планоснимачен номер 956, кв. 25 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“