Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Публични регистри

Информационната система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

 

Архив Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Благоевград

От ТУК можете да изтеглите регистъра в xls формат актуален към дата 06 юли 2015 година

 

Архив Публичен регистър за процедурите за ЕО на планове и програми от компетенциите на РИОСВ-Благоевград

От ТУК можете да изтеглите регистъра в xls формат актуален към дата 06 юли 2015 година