Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Публични регистри

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Благоевград

От ТУК  можете да изтеглите регистъра в xls формат актуален към дата 06 юли 2015 година


Публичен регистър за процедурите за ЕО на планове и програми от компетенциите на РИОСВ-Благоевград

От ТУК можете да изтеглите регистъра в xls формат актуален към дата 06 юли 2015 година


Информационната система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Адресите на публичните регистри са:

Екологична оценка (ЕО) http://registers.moew.government.bg/eo/
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) http://registers.moew.government.bg/ovos/