Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №819/2023

Изх. №2368(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 49432.23.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев“

възложител: К. Х.

Прочети още...

Съобщение №818/2023

Изх. №2357(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към винарна, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.105.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №817/2023

Изх. №2338(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП - ИПР) за промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници“

възложител: А. Ч.

Прочети още...

Съобщение №816/2023

Изх. №2200(3)/05.06.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Д., Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №815/2023

Изх. №2113(3)/05.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващ шахтов кладенец изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.618.58 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „СТУДИО 05“ ООД

Прочети още...

Съобщение №814/2023

Изх. №2446(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.627.40 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...

Съобщение №813/2023

Изх. №2391(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Къща за гости - пристройка надстройка и промяна предназначението на първи жилищен етаж на сграда с идентификатор 02693.501.542.1, ателие - реконструкция и промяна предназначението на сграда с идентификатор 02693.501.542.2 и изграждане на басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ФЪН АДВЕНЧЪР“ ЕООД

Прочети още...