Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-65-РС/29.04.2022 г. и Решение № 08/03.05.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 235 000,00 лв. (двеста тридесет и пет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на Община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 1383(3)/21.04.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-64-РС/29.04.2022 г.

Разрешавам mредоставянето на сума в размер на 90 720,00 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 1965/20.04.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-63-РС/10.02.2022 г. и Решение № 02/14.02.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 38 605,60 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин и пет лева и шестдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №378/31.01.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-62-РС/08.02.2022 г.:

Предоставянето на сума в размер на 17 994,00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №365/31.01.2022 г.

Прочети още...