Съдържание

Посетители

В момента има 326  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2010 г.

43-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на едноетажна дървена постройка», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №016104 в местността “Езерото”, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0002078 “Славянка” и BG0001028 “Среден Пирин – Алиботуш”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

42-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 42-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам «Изграждане на автомивка, автосервиз, магазин за авточасти и склад за промишлени стоки», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.136.245 в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

41-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 41-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам «Изграждане на атракционен комплекс Коматински скали», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти №000569, местността “Махала Бельова” и №004001, местността “Цървилото”, землище на с. Брестово,  община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366  “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

40-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам «Изграждане на модулна бензиностанция, автомивка и търговски обект», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони “Места” и “Родопи - Западни”

Местоположение: имот №008095, местността “Жабек”, землище на с. Лещен,  община Гърмен, област Благоевград, защитени зони “Места” с код BG 0002076 и “Родопи - Западни” с код BG 0001030.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

39-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 39-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на магазин за авточасти», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона “Места".

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.178.4 в местността “Текето”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG 0002076“Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

38-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 38-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за засаждане и отглеждане на Paulownia tomentosa за производство на биомаса, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни типове местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона “Рупите-Струмешница”.

Местоположение: имоти №015078 и №015077, местността “Черни лаки”, землище на с. Долна Крушица и №005052, №037038 и №037039, местността “Черни лаки”, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите-Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

37-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”.

Местоположение: имоти №000216 и №000145, местността “Ливадите”, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони “Кресна” с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци” с код BG 0000366

тук може да изтеглите пълния текст на решението